Máy hiện sóng rẻ nhất có giá khoảng bao nhiêu

expected string or bytes-like object