Tektronix TBS2000 - Dòng máy hiện sóng cơ bản với hiệu suất cao

expected string or bytes-like object