Máy đo độ dày lớp phủ Insize

Máy đo độ dày lớp sơn, mạ từ tính và không từ tính; Máy đo độ dày DEFELSKO vẽ đồ thị, wifi, USB, lưu dữ liệu

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi