INSIZE 3281-200A Screw Thread Micrometer (175-200mm; 0.01mm; optional measuring tips)

Đo đường kính bước ren

Dải đo: 175-200mm

L: 217mm

b: 107mm

Độ chia: 0.01mm

Thanh đo động không quay

Có núm vặn con cóc

Cung cấp kèm thanh chuẩn cài đặt 60°

Phụ kiện chọn mua thêm:

- Thanh chuẩn cài đặt 55°

- Đầu đo (mã 7381)

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化