INSIZE 4820-230 螺距规 4 - 42TPI

Dải đo: 0.25 – 6.0mm

Độ chính xác: ±0.07mm

Số lá đo: 30 cái

Bao gồm: 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI

Tác dụng: Dùng để kiểm tra bước ren

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化